Prawie 200 mln zł dla Subregionu Wałbrzyskiego

Prawie 200 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów z Subregionu Wałbrzyskiego

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Jednostkom Samorządu Terytorialnego Subregionu Wałbrzyskiego przekazano prawie 200 milionów złotych na budowę dróg i chodników, remont żłobków, szkół i przedszkoli, rewitalizację zabytków, modernizację obiektów leczniczych i sportowych. Beneficjentami funduszu są m.in.: powiat dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, a także Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

– Środki przekazane samorządom przeznaczone są na inwestycje lokalne, które są inwestycjami strategicznymi szczególnie dla lokalnych społeczności. Otrzymane wsparcie umożliwi jednakowy rozwój wszystkim samorządom województwa dolnośląskiego – podkreśla Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Michał Dworczyk

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Województwo Dolnośląskie otrzyma w sumie ponad 700 milionów złotych.

Podczas briefingu prasowego, który odbył się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,  Minister Michał Dworczyk odniósł się do nierzetelnych informacji pojawiających się w związku z przyznawaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Chciałbym ustosunkować się do zarzutów, które ostatnio pojawiły się wśród opinii publicznej dotyczące rzekomo niesprawiedliwego podziału środków i wskazujące, że promesy przyznane zostały jedynie gminom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Chciałbym zaznaczyć, że wśród beneficjentów programu są także gminy i miasta, których włodarze wspierają polityków opozycji – mówił Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Uważam, że w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią powinniśmy starać się współpracować ponad podziałami, na rzecz regionu i jego rozwoju.

Minister Michał Dworczyk przekazał również informację o opublikowaniu przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej, dotyczącego budowy obwodnicy Złotego Stoku.

W briefingu uczestniczyli także: Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Scroll to Top