Fundusze na kulturę dla NGO

Ponad 2 miliony złotych dla organizacji pozarządowych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w listopadzie ogłosi otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury na zadania wieloletnie, jak i jednoroczne. To odpowiedź na głos dolnośląskich środowisk artystycznych i twórczych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni ruszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na lata 2023-2025.

Scroll to Top