Kot w pustym mieszkaniu wg Szymborskiej

Wydarzenie wieńczące obchody Roku Wisławy Szymborskiej, realizowane jako projekt Teatru Polskiego we Wrocławiu we współpracy z trzema artystycznymi uczelniami wyższymi Wrocławia w partnerstwie z wrocławskim ZOO.

Teatr Polski występuje w roli przestrzeni, w której młodzi plastycy, aktorzy i muzycy spotykają się, aby przez swoje indywidualne interpretacje twórczości Wisławy Szymborskiej stworzyć wydarzenie teatralno-muzyczno-plastyczne. W spektaklu obok studentów z AST uczestniczą również doświadczeni aktorzy Teatru Polskiego: Krzesisława Dubielówna, Anna Haba i Bartosz Buława.

Premiera poprzedzona została debatą o statusie zwierząt w social mediach. Debata odbędzie się w audytorium wrocławskiego ZOO.

Wybrane do interpretacji artystycznej teksty Wisławy Szymborskiej jako temat przewodni mają motywy świata zwierzęcego, które wkomponowano w narrację korespondencji poetki z Kornelem Filipowiczem. Wiersze „zwierzęce” noblistki odsłaniają groteskowość i zagrożenia wynikające z antropocentrycznego zadufania człowieka, odkrywają naturę relacji ludzko-pozaludzkich oraz kondycję samego człowieka w bioróżnorodnym świecie. Pozostają one apelem o podmiotowe traktowanie zwierząt i o nierozpychanie się człowieka na planecie, którą zdominował. Ta dominacja nie może pozostawać jedynie źródłem przywilejów, ale przede wszystkim jest zobowiązaniem do odpowiedzialności. W jednym z wywiadów poetka stwierdziła: „Ale naprawdę, powtarzam, tego świata, na którym żyjemy, my nie znamy, poruszamy się po nim po omacku, naprawdę nie wiemy, co to wszystko znaczy, więc nie trzeba pomijać komara. Tyle tylko mogę powiedzieć”. Tłem dla songów, powstałych na podstawie wierszy Szymborskiej, jest przyjaźń noblistki z pisarzem Kornelem Filipowiczem, ich bliskość oraz smutek osamotnienia po śmierci partnera.

licencjodawcy – Fundacja Wisławy Szymborskiej oraz spadkobiercy Kornela Filipowicza

626. premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu

Projekt realizowany we współpracy: Teatru Polskiego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu


scenariusz i reżyseria TOMASZ MAN (AST)
opieka artystyczna JAN SZURMIEJ
scenografia i kostiumy ANNA ZANIEWICZ (ASP)
muzyka IGNACY WOJCIECHOWSKI (AM)
choreografia ZBIGNIEW KARBOWSKI (AST)
przygotowanie wokalne MARZENNA WOJAK (AM, AST)
przestrzeń wizualna STUDENCI I WYKŁADOWCY ASP WROCŁAW

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ZE STRONY AM:
opieka artystyczna oraz koordynacja projektu: dr MARCIN RUPOCIŃSKI
kompozytor, gitara elektryczna: mgr IGNACY WOJCIECHOWSKI
realizacja nagrań: dr PRZEMYSŁAW JAROSZ, HORACY JAROSZ
studenci:
HANNA RUPOCIŃSKA – współpraca przy redagowaniu materiałów nutowych
EMILIA PRZYBYLIK – skrzypce
KINGA PÓŁTORAK – skrzypce
GABRIELA MATUSIEWICZ – skrzypce
KINGA DRĄG – altówka
MICHAŁ BIEŃ – wiolonczela
WERONIKA DUBIEL – fortepian

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ZE STRONY ASP:
koordynacja projektu: dr PAWEŁ LISEK
wykładowcy: dr BARTOSZ RADZIKOWSKI, mgr ZACHARIASZ JĘDRZEJCZYK
studenci:
JADWIGA BEŃ – projekt plakatu
IGA ELERTOWICZ – wizualizacje
WERONIKA KOWALCZYK – wizualizacje
PATRYCJA MACHOTA – wizualizacje
MARIA MIKOŁAJEWSKA – wizualizacje
MAŁGORZATA MUSZYŃSKA – wizualizacje
WIKTORIA RICHEL – wizualizacje
MILENA STĘPIEŃ – wizualizacje
ANNA ZANIEWICZ – scenografia, maski, kostiumy
EWA ZIELONKA – wizualizacje

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ZE STRONY AST:
koordynacja projektu i reżyseria: dr TOMASZ MAN
choreografia: mgr ZBIGNIEW KARBOWSKI
przygotowanie wokalne: dr MARZENNA WOJAK
studenci występujący w obsadzie: NATALIA DUDZIAK, JACEK LIS, SZYMON OZYMKO, JOANNA URBANYI, KAROL WNUK, JAGODA ZIMAŁA

Scroll to Top