Znamy laureatów 43 PPA

Ogłoszono laureatów Konkursu Aktorskiej Interpretacji Piosenki, Nurtu Off oraz pozostałych nagród i wyróżnień 43. PPA

Grand Prix – statuetka Tukana Złotego i 25 tysięcy złotych: Marina Mashtaler

Nagroda Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Kulturalnego Polonica – 4 tysiące złotych oraz zaproszenie do udziału w kolejnej edycji festiwalu Rock & Chanson w Kolonii: Marina Mashtaler

Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – sesja nagraniowa w Studiu Nagrań: Marina Mashtaler

Nagroda Radia RAM im. Moniki Jaworskiej – statuetka i Tour de RAM – udział laureatki/laureata w wybranych programach i podcastach: Marina Mashtaler

Statuetka Tukana Publiczności: Marina Mashtaler

Statuetka Tukana Dziennikarzy: Jan Wieteska

Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za najlepsze wykonanie piosenki polskiej – 10 tysięcy złotych: Jan Wieteska

Nagroda Dolnośląskiego Centrum Filmowego – 6 tysięcy złotych z przeznaczeniem na promocję medialną laureatki/laureata: Olek Talkowski

🔸

Tukan Off dla spektaklu „Debil/i_stu_las”

🔸

Wyróżnienie Off dla spektaklu „Do hymnów”

🔸

Wyróżnienie Off dla spektaklu „Jak zostałem nacjonalistą”

🔸

Wyróżnienie Off dla Aleksandry Andrzejewskiej za spektakl „Teraz?”

🔸

Wyróżnienie Off dla całej ekipy zaangażowanej w realizację filmu do spektaklu „Rodowitch”

🔸

Wyróżnienie Off dla spektaklu „Albertem Będę Mapetem Podróży Kaśką Kropką”

🔸

Tukan Off Publiczności dla spektaklu „Debil/i_stu_las”

🔸

Dyplom Mistrzowski Kapituły im. Aleksandra Bardiniego: Bartosz Porczyk

Laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy!#43PPA#przegladpiosenkiaktorskiej#KAIP

Scroll to Top