Znamy nazwisko nowego dyrektora Opery Wrocławskiej

Halina Ołdakowska zródło NFM

Komisja konkursowa prowadząca konkurs na stanowisko Dyrektora Opery Wrocławskiej, po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami wybrała na to stanowisko Panią Halinę Ołdakowską.

Pani Halina Ołdakowska przedstawiła według Komisji najlepszą koncepcję zarządzania Operą Wrocławską, udowodniła, że ma najlepsze umiejętności organizatorsko-menadżerskie oraz jej doświadczenie zawodowe najlepiej ze wszystkich kandydatów rokuje rozwój Opery Wrocławskiej. Pani Halina Ołdakowska obecnie związana zawodowo jest z Narodowym Forum Muzyki.

Rekomendacja zwycięskiej kandydatury zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Rozpoczęcie pracy przez nową Dyrektor Opery planowane jest z początkiem nowego sezonu artystycznego, tj. od września br.

***

Decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Opery Wrocławskiej Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął w grudniu 2019 roku. Kandydaci mogli składać aplikacje do 17 stycznia 2020 r.

Do konkursu przystąpiło 15 kandydatów: Paweł Gabara, Tomasz Janczak, Jan Maślankiewicz, Dariusz Mikulski, Waldemar Olszewski, Halina Ołdakowska, Roberto Skolmowski, Tomasz Tokarczyk, Tomasz Cyz, Stanisław Kotliński, Jacek Makowski, Jolanta Quattrini-Omiljanowicz, Tadeusz Pszonka, Waldemar Raźniak, Damian Tanajewski.

Dwuetapowe postępowanie konkursowe prowadziła Komisja Konkursowa. W I etapie oferty złożone przez kandydatów zostały sprawdzone pod względem formalnym, natomiast w II etapie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Wśród niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych od kandydatów oczekiwany było m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 10-letni staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Ponadto, od kandydatów oczekiwano wysokich kompetencji menadżersko-organizatorskich.

Kandydaci musieli przedstawić koncepcję zarządzania Operą Wrocławską na okres 5 sezonów artystycznych, uwzględniającą:

– aktualne warunki finansowe instytucji,

– plan programowo-artystyczny, w tym zarys repertuaru na dwa kolejne sezony,

– strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Opery,

– wizję rozwoju Opery, zawierającą misję i cele Instytucji, wraz ze sposobami ich realizacji oraz finansowania

– plan działań promocyjnych i wizerunkowych na rzecz Opery Wrocławskiej. .

Dotychczas placówką tymczasowo kierowała Ewa Koleszko. Zastąpiła na stanowisku odwołanego Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Scroll to Top