Nowe Centrum Aktywności Lokalnej

Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia przekazał klucze do nowego Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego 39a operatorowi tego centrum – Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Budowa CALi to wspieranie rozwoju lokalnych społeczności. Centrum pozwoli m.in. na budowania więzi sąsiedzkich, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenia edukacji, aktywności kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, rozwoju spółdzielczości socjalnej, pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwoju inicjatyw oddolnych, zahamowania degradacji wartościowych oficyn i obiektów tworzących śródmiejski klimat obszaru rewitalizacji.

CAL przy Prądzyńskiego 39A to największe takie centrum w mieście. Jego powierzchnia to ok. 1300 m2.
Obiekt składa się z zabytkowego, dwukondygnacyjnego budynku głównego o konstrukcji i elewacji ceglanej oraz dwóch parterowych skrzydeł późniejszej zabudowy. W czasie realizacji inwestycji zdecydowano się na restaurację XIX-wiecznej oficyny. W czasie remontu wykonano m.in.: remont instalacji, okładzin, elewacji, dachu, naprawę lub wymianę elementów konstrukcyjnych, zagospodarowanie najbliższego otoczenia, wprowadzenie udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym podjazdy, szerokie przejścia komunikacyjne, likwidacja progów, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowanie poszczególnych obiektów w alfabecie Braille’a czy kontrastowe oznakowanie. Powstały 4 sale spotkań przeznaczone na aktywność społeczną, sąsiedzką, edukacyjną, ruchową, kulturalną, etc. Dodatkowo centrum jest wyposażone w przestronny hall, który może pełnić rolę galerii i zaplecze sanitarne, które są ogólnodostępne. W ramach zagospodarowania terenu oficyny przy ul. Prądzyńskiego remontowi poddane zostały plenerowe schody, które będą pełnić funkcję widowni i tarasu. Pozwolą zamienić wewnętrzny dziedziniec w kino letnie oraz miejsce innych plenerowych aktywności. Atrakcyjnym elementem będzie także zielony dach, widoczny z okien sąsiednich kamienic oraz zapewniający bioróżnorodność i częściową retencję wód opadowych. Budynki podłączono również do sieci ciepłowniczej i przeprowadzono prace termo modernizacyjne.

Miejsce, w którym jesteśmy kilka lat temu wybierałem jako to, które powinno żyć społecznie, któremu powinniśmy nadać nową funkcję. Dziś przekazaliśmy centrum operatorowi – organizacji pozarządowej, która będzie gospodarzem tego miejsca – powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – We Wrocławiu metodą cali pracujemy już od dawna. Chodzi o to, by być jak najbliżej mieszkańców, być z tymi wszystkimi grupami, dla których to miejsce tworzymy.

Z Centrum Aktywności Lokalnej korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego: Dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny, lokalnie działające organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy, inwestorzy, radni osiedlowi a także szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

Centrum będzie zarządzać Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, w imieniu federacji klucze odebrała Agata Bulicz, która będzie menedżerem CALa przy Prądzyńskiego. Szanujemy organizacje pozarządowe i dbamy, by to one realizowały większość zadań, ponieważ to organizacje pozarządowe są emanacja społeczeństwa obywatelskiego – powiedział w czasie konferencji prezydent Sutryk.

Kluczowymi wartościami Centrum są solidarność i otwartość na różnorodność. Natomiast główne elementy pracy ze społecznością lokalną to: wzmacnianie relacji międzyludzkich, wspólne działanie, wzmacnianie potencjału i aktywności mieszkańców, przejmowanie odpowiedzialności przez mieszkańców i ich grupy, budowanie i animowanie lokalnych sieci współpracy, budowanie tożsamości lokalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W ramach planowanych działań będą prowadzone rozmowy (mapowanie i poznawanie mieszkańców i instytucji), spotkania mieszkańców i grup sąsiedzkich (tematy interesujące społeczność w tym m.in. profilaktyka uzależnień, zdrowego stylu życia i dbania o środowisko), seminaria, fora, debaty, spotkania z gośćmi (np. naukowcami, przedsiębiorcami, artystami) poświęcone osiedlu, mikroeventy np. wspólne śniadania, kluby dyskusyjne, spacery (poznawanie i odkrywanie przestrzeni osiedla), wieczorki o profilowanej działalności np. artystyczne, taneczne, strefy kreatywności dla dzieci i młodzieży, warsztaty i ew. warsztatownie (w których, niezależnie od wieku, umiejętności i doświadczenia, z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik będzie można
obudzić w sobie twórcę, poznać i wzmocnić swoje talenty), bank czasu itp.

We Wrocławiu funkcjonuje obecnie kilkanaście CALi w różnych formach. Ich rozwój jest jednym z punktów programu prezydentury Jacka Sutryka. Chciałbym, żeby takich miejsc we Wrocławiu było coraz więcej – dodaje prezydent – W tej chwili kolejne centra powstają na Kowalach, Księżu Małym, na Rybnickiej, a wkrótce zaczniemy prace na Maślicach i Pilczycach.

Zadanie dofinansowanie w ramach projektu Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie (na 2 budynki – przy Prądzyńskiego i przy Traugutta)

· Całkowita wartość projektu: 4 587 913,03 PLN

· Kwota dofinansowania: 3 543 510,06 PLN

*Wkład własny: 1 044 402,97 PLN

Scroll to Top