Centrum Aktywności Lokalnej „Nowe Łąki”

Niecały tydzień po przekazaniu w ręce organizacji pozarządowej CALa przy ulicy Prądzyńskiego dzisiaj otwarto mniejszy, ale równie istotny ośrodek „Nowe Łąki” mieszczący się w oficynie przy ul. Traugutta 81, który będzie prowadzony przez Centrum Edukacji Krytycznej. Oba CALe zostały sfinansowane w ramach jednego projektu unijnego: Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności poprzez uruchomienie wielofunkcyjnych miejsc przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku.

Zwracam uwagę, że to kolejne miejsce prowadzone nie przez miasto, czyli organizacje pozarządową. Znowu wpisujemy się w zasadę budowania społeczeństwa obywatelskiego – powiedział prezydent Jacek Sutryk .  – W takich miejscach chętnie widzimy organizacja pozarządowe. Bardzo się cieszę, zapraszam wszystkich mieszkańców, a Centrum Edukacji Krytycznej życzę powodzenia.

Cel zadania to aktywizowanie i integrowanie społeczności Przedmieścia Oławskiego, z uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Funkcjonowanie Centrum będzie nakierowane na animowanie społeczności lokalnej poprzez współpracę z mieszkańcami, działania na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz budowanie współpracy. Beneficjenci zadania to mieszkańcy i użytkownicy Przedmieścia Oławskiego, w tym dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się w sąsiedztwie, dorośli, seniorzy, rodziny, lokalnie działające organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, inwestorzy, osiedlowi i pozostali interesariusze np.: szkoły, biblioteki, zarządcy nieruchomości, kościoły, związki wyznaniowe.

W Centrum będą realizowane działania w następujących obszarach (m.in.): zieleni miejskiej, w tym warsztaty specjalistyczne z zakresu poprawy wizerunku osiedla poprzez zieleń sąsiedzką (ukwiecanie balkonów, tworzenie przedogródków i stref wejściowych) i inwentaryzacja detalu secesyjnego pod kątem promocji dzielnicy w skali miasta, podnoszenia poziomu identyfikacji z miejscem, projektowania warsztatów i gry miejskiej. Działania integrujące społeczność lokalną, które obejmą 4 kwartały ulic: Prądzyńskiego, Traugutta, Komuny Paryskiej oraz Więckowskiego. Praca ze społecznością pozwoli na wyłonienie liderów zmian podwórkowych, którzy będą pozyskiwali uczestników na zajęcia w CALu. Dodatkowo prowadzone będą warsztaty dla mieszkańców (cztery ścieżki warsztatowe: dzieci, młodzież, matki, seniorzy) – m.in. w tematach uciepłownienie kamienic, mikro przedsiębiorczość, jakość życia (w tym profilaktyka uzależnień, zdrowotna, bezpieczeństwo, zdrowe żywienie, kultura fizyczna) oraz wydarzenia kulturalno- integracyjne dla mieszkańców, np. pikniki, koncerty, itp.

To jest miejsce dla mieszkańców, to oni zdecydują, co będą tutaj robić. Bo my jesteśmy gośćmi, gospodarzami są mieszkańcy. Projekt „Nowe Łąki” będzie  także kontynuowany w przestrzeni miejskiej, nie tylko tutaj – mówi Kamila Kamińska-Sztark z Centrum Edukacji Krytycznej. – My się ogromnie cieszymy, ponieważ to jest zwieńczenie naszych wieloletnich działań, zrobimy wszystko, żeby tu było wesoło, kolorowo i mądrze. Nie chcemy działać na oślep, ale wykorzystując naszą wiedzę akademicką. Wiemy też, że wiele osób nie może się doczekać, żeby tu przyjść – dodaje.


Powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią zagospodarowywanego terenu wynosi 0,04 ha. Konieczność wykonania nowych stropów stworzyła możliwość wprowadzenia do wnętrza obiektu windy i urządzenia tarasu na dachu. Ze względu na dużą wartość zabytkową, frontowa elewacja zostanie odrestaurowana w historycznej formie, natomiast tylna elewacja będąca pozostałością po rozbiórce sąsiedniego obiektu zostanie wzmocniona, ocieplona i obsadzona pnączami.


Budynek pochodzi z końca 19 wieku, został całkowicie zrewitalizowany – mówiła w czasie koferencji Urszula Badura, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, który nadzorował rewitalizację kamienicy –  Wyglądał nieciekawie, ale zrobiliśmy ekspertyzę i okazało się, że można go wykorzystać. w rezultacie otrzymaliśmy ok. 450m2 powierzchni użytkowej i dobudowaliśmy jedno piętro. Z ciekawostek – na jednej ze ścian umieściliśmy budki lęgowej dla jerzyków, posadziliśmy bluszcz, realizując prace zadbaliśmy także o zachowanie jawora, który rośnie w pobliżu.

Zakres inwestycji objął m.in. remont instalacji, okładzin, elewacji, dachu, naprawę i wymianę elementów konstrukcyjnych, remont sanitariatów; zagospodarowanie najbliższego otoczenia, w tym zagospodarowanie terenu
w najbliższym otoczeniu budynku i oświetlenie podwórka z elewacji budynku. W budynku zainstalowano kocioł na paliwa gazowe; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano montaż systemu wentylacji, ocieplenie ścian oraz zainstalowano czujniki ruchu. W obiekcie zostały także wprowadzone udogodnienia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w szczególności. Zastosowano oznakowanie poszczególnych obiektów w alfabecie Braille’a oraz słabowidzących – kontrasty kolorystyczne w oznakowaniu.

Zadanie dofinansowanie (wraz z centrum przy Prądzyńskiego) w ramach projektu Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

·        Całkowita wartość projektu: 4 587 913,03 PLN

·        Kwota dofinansowania: 3 543 510,06 PLN

·        Wkład własny: 1 044 402,97 PLN

Scroll to Top