DOLNOŚLĄSKI KLASTER UZDROWISKOWY

UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A. W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA UZDROWISKOWEGO

Dolnośląskie uzdrowiska mają niepowtarzalny mikroklimat sprzyjający przede wszystkim leczeniu
i poprawie stanu zdrowia. Jest to obszar, który charakteryzuje się wysokim nasyceniem kurortów, dzięki którym wiele osób w Polsce zawdzięcza powrót do zdrowia. 29 września br. przedstawiciele dolnośląskich ośrodków uzdrowiskowych, w tym Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. podpisali bardzo ważną dla branży deklarację.

Wspólne działania, wspólna idea, wspólny cel – tak pokrótce można zdefiniować zasady przystąpienia do Dolnośląskiego Klastra Uzdrowiskowego. Główny celem deklaracji jest uświadomienie kuracjuszom, jak ważną i kluczową rolę w ich leczeniu odgrywa balneologia i lecznictwo uzdrowiskowe. Wspólna idea ma również zwrócić uwagę na zapobieganie i profilaktykę, które opierają się na właściwościach i potencjale zasobów naturalnych jakie posiadają dolnośląskie uzdrowiska. Deklaracja zakłada również wspólne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, wypracowanie wspólnych standardów działania, a także wymianę wiedzy i rozwój kompetencji pracowników. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jako najstarsze uzdrowisko w Polsce, wraz ze swoimi walorami i doświadczeniem będzie aktywnie uczestniczyć we wszelkich działaniach w ramach Dolnośląskiego Klastra Uzdrowiskowego.

Scroll to Top