Już ponad 430 Terytorialsów!

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…”

18.07.2020 – Zagan 16 DBOT Przysiega Fot. DWOT

W sobotę, 18 lipca br. ponad 120 żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę na sztandar 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego wypowiadając słowa roty.

Mam zaszczyt i honor, serdecznie i po żołniersku powitać na naszej uroczystości z okazji drugiej przysięgi żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej tak zacnych gości, przyjaciół i sympatyków brygady. Wasza obecność nadaje niezwykłą rangę ceremonii tak ważnej dla żołnierzy, dla mnie i Naszej Brygady– tymi słowami płk Artur Barański Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczął uroczystość.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11.00. Przysięgę złożyło ponad 120 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Po podniesieniu flagi państwowej RP i odśpiewaniu hymnu narodowego, do sztandaru wojskowego wystąpiło czterech elewów szkolenia podstawowego, którzy zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego. Wśród przysięgających było 16 kobiet. Dołączyli do nas również: nauczyciele, prawnicy, lekarze. Żołnierze OT wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne zawody, mają różne pasje, ale łączy ich jedno – chcą mieć realny wpływ na budowanie potencjału bezpieczeństwa Polski. Przysięgającym towarzyszyli żołnierze, którzy przeszli 8- dniowe szkolenie wyrównawcze.

W przemówieniu skierowanym do uczestników przysięgi Senator RP Jarosław Rusiecki Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowejmówił: „Drodzy bohaterowie dzisiejszej uroczystości… dziękuję Wam, że mam zaszczyt gościć na jednym z najważniejszych dni żołnierza Wojska Polskiego- dniu Waszej przysięgi.

jak zapewne zdążyliście ze swojego życia i tego szkolenia zauważyć, Ojczyzna, najjaśniejsza Rzeczpospolita potrzebuje Was. Potrzebuje Was nie tylko w tym credo, które jest często wypowiadane i znane, żeby żołnierze terytorialnej służby wojskowej byli zawsze gotowi i zawsze blisko, ale pamiętajcie idea tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej wyrasta z takiego zamysłu :

W Waszych rękach broń, w Waszych sercach miłość do Ojczyzny i otwarty umysł, aby służyć Ojczyźnie w każdym miejscu i w każdym czasie…. Życzę Wam, abyście byli jak skał jak fundament niepodległości, suwerenności najjaśniejszej Rzeczpospolitej…”

Kolejnym znamienitym gościem, który podniósł rangę uroczystości i skierował swoje słowa do dolnośląskich terytorialsów był Senator ziemi dolnośląskiej:

Drodzy żołnierze….cieszę się, że dzisiaj mogę obserwować jak krzepnie ta formacja na Dolnym Śląsku, ale nie byłoby to możliwe gdyby nie Wy żołnierze. Dlatego chciałem Wam pogratulować i podziękować! Chciałem Wam pogratulować, ponieważ wiem, że za każdą wzniesioną do góry ręką przy ślubowaniu, za każdym słowem ślubuje jest jakaś indywidualna historia, ale te wszystkie indywidualne historie maja elementy wspólne. To jest wybór pomiędzy wygodą a obowiązkiem, pomiędzy dbaniem o siebie a służbą innym, pomiędzy egoizmem a patriotyzmem… Jeśli tutaj jesteście to znaczy że wybraliście dobrze, wybraliście odważnie. I chciałem Wam podziękować, bo to, że jesteście członkami tej formacji, to buduje bezpieczeństwo zewnętrzne Polski. To, że podnosicie kwalifikacje, to że jesteście w gotowości to buduje bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. To, że prezentujecie taką postawę, to że jesteście patriotami to jest wzór dla młodzieży to buduje przyszłość Polski. Dziękuję Wam żołnierze! Dziękuję Waszemu Dowódcy!”- tymi słowami dziękował parlamentarzysta ziemi dolnośląskiej Senator RP- Rafał Ślusarz oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Pan Marcin Krzyżanowski, który przemawiał do żołnierzy i ich rodzin

Na zakończenie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, a jej zwieńczeniem była defilada wojskowa pododdziałów 16 DBOT.
 

18.07.2020 – Zagan 16 DBOT Przysiega Fot. DWOT

Zostań jednym z nas!

WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na najlepszych, polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się zarówno kobiety jak i mężczyźni, nie pełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.

Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT jest świetnym balansem pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i możliwością służby dla Polski.

Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników za pośrednictwem organizowanych kursów specjalistycznych. Dla dużej części naszych żołnierzy bardzo istotne jest to, że mogą oni pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania.

18.07.2020 – Zagan 16 DBOT Przysiega Fot. DWOT

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy.

Scroll to Top