W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz potrzebą reagowania na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, podejmujemy szereg działań mających na celu wsparcie Dolnoślązaków. Projekt „Maseczka dla Seniora” to zadanie realizowane z myślą o dolnośląskich seniorach. Osoby starsze są w grupie ryzyka, ze względu na wiek odsetek ciężkiego przebiegu COVID-19 jest w tej grupie społecznej najwyższy. Dlatego też chcemy wesprzeć seniorów przekazując im maseczki, chcemy zadbać o ich bezpieczeństwo. Na ten cel Samorząd Województwa przeznaczył 120 tys. złotych. Zakupionych zostanie ponad 20 000 maseczek. Będą to maseczki jednorazowe, ale również bawełniane, które można samemu wyprać, wyprasować i ponownie używać. Przy realizacji zadania wykorzystany zostanie potencjał dolnośląskiej ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych oraz Zakładów Aktywności Zawodowej. „Dzięki temu wspieramy kilka środowisk jednocześnie. Zakup maseczek właśnie w tych podmiotach pozwoli na złagodzenie trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się  one w związku z pandemią. Jednocześnie chronimy zdrowie dolnośląskich seniorów. To same korzyści, zwłaszcza, że dzisiaj wchodzą w życie regulacje nakazujące zakrywanie nosa i ust w miejscach publicznych” – komentuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Samorząd Województwa realizując projekt działa w porozumieniu i we współpracy z Dolnośląską Radą Senioralną. Rada jest organem powołanym do życia przez Samorząd. Ma za zadanie integrować instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, Uniwersytety Trzeciego Wieku z całego województwa wokół spraw związanych z seniorami oraz poszukiwać rozwiązań dla problemów zgłaszanych przez to środowisko. Także i w tym przypadku Dolnośląska Rada Senioralna włącza się w działania Samorządu Województwa, wspierając je w zakresie rozdysponowania maseczek wśród seniorów z całego Dolnego Śląska.

Organizacje pozarządowe czy Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w poszczególnych częściach  naszego województwa pozostają w bliskim kontakcie ze środowiskiem osób starszych –  Samorząd Województwa korzysta z tej wiedzy.

Podmioty ekonomii społecznej
Panato – maseczki jednorazowe
ZAZ Dzierżoniów – maseczki  z flizeliny oraz batystu
ZAZ Oława – maseczki bawełniane, wielorazowe
PS 7 Niebo Wałbrzych – maseczki bawełniane, wielorazowe
 
Scroll to Top