Milicz – Dolnoślaski Sejmik Klimatyczny

Wczoraj 19 września w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miliczu miał miejsce Dolnośląski Sejmik Klimatyczny – „Zmiany klimatyczne, a susza”. Ideą spotkania samorządowców było podjęcie integracji środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia zdecydowanych działań w zakresie ochrony zasobów wodnych.

W wydarzeniu wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z Dolnego Śląska oraz osoby związane z instytucjami ochrony środowiska.

Korespondencja została nam przesłana przez Telewizję Milicz.

Scroll to Top