Wrocławski Program Interwencji Społecznej

Poniżej znajduje się informacja o drugim, obok Wrocławskiego Pakietu Pomocowego (https://www.wroclaw.pl/biznes/wroclawski-pakiet-pomocowy-dla-przedsiebiorcow-zasady-ulgi-odroczenia-platnosci), programie wsparcie mieszkańców Wrocławia – Wrocławskim Programie Interwencji Społecznej dla rodziny, sportu, kultury i NGO https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawski-program-interwencji-spolecznej.

Wrocław, podobnie jak inne duże miasta, stanął w obliczu globalnego  zagrożenia, które dotyka wszystkich aspektów życia. Walczyć dziś należy nie tylko o życie i zdrowie, o miejsca pracy i gospodarkę, ale także o życie społeczne miast. Dlatego działania interwencyjne są niezwykle potrzebne także w obszarze organizacji pozarządowych, sportu, kultury i spraw społecznych.

Na podstawie rozmów z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, na podstawie analiz rozwiązań przyjmowanych w innych miastach Wrocław wypracował katalog najważniejszych działań pomocowych.

Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i nie dającego się przewidzieć terminu jej zakończenia, miasto rezygnuje z realizacji wszystkich miejskich przedsięwzięć sportowych i kulturalnych do końca sierpnia. Kolejne decyzje będą podejmowane na przełomie kwietnia i maja.

Na program pomocowy planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię. Co ważne – pakiet działań to nie jest to katalog zamknięty i będzie modyfikowany wraz ze zmieniającą się sytuacją. Dodał prezydent – Chcę jednak działać szybko, dlatego już teraz uruchamiamy pakiet pomocowy:

Szczegóły działań pomocowych w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej:

 NGO, które działają w lokalach gminnych będą zwolnione z czynszów  w okresie od 1 marca do końca stanu epidemii (zapłacą symboliczną złotówkę). Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie tych organizacji, które mają te opłaty wliczone w dotacje miejskie.

Artyści, którzy od miasta wynajmują pracownie na działalność w dziedzinie kultury i sztuki, w okresie od 1 marca do końca stanu epidemii zapłacą symboliczny czynsz (1% obecnych opłat).

Szczegółowe informacje pojawią się w najbliższym czasie na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia/.

·  Kluby i organizacje sportowe korzystające z miejskch hal i obiektów sportowych, zostają zwolnione z kosztów rezerwacyjnych czy operacyjnych (za okres od 1 marca do końca epidemii).

·    Umowy z NGO, które nie mogą być realizowane z uwagi na epidemię będą aneksowane/przedłużane. Tam gdzie to tylko możliwe, na wniosek organizacji, będziemy przesuwać terminy, skracać czas realizacji, pomagać w modyfikowaniu zadań w granicach obowiązujących przepisów. Wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Partycypacji Społecznej.

·  Miasto przystąpiło do Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej i będzie wspierać podmioty ekonomii społecznej. Miejskie jednostki będą realizowały część swoich zadań właśnie przy pomocy takich podmiotów. Planujemy także pilotażowe działania np. w budynku przy ul. Koreańskiej. Naszym celem jest włączanie osób bezrobotnych i wykluczonych w rynek pracy. Jeśli te działania przyniosą wymierne rezultaty, będziemy je rozszerzać na kolejne obszary.

·Poszerzony zostanie pakiet stypendiów dla artystów w 2020 r. Ogłosimy dodatkowy konkurs i zwiększymy pulę w obecnie trwającym konkursie. Łączna suma zaplanowanych i nowych środków przeznaczonych na ten cel w tym roku to ok. 1,4 mln zł.

·  Uruchomiony zostanie program zakupów dzieł sztuki wrocławskich artystów. Do końca tego roku przeznaczymy przynajmniej 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. Szczegóły programu ogłosimy w najbliższych tygodniach.

·       Po zakończeniu epidemii miasto planuje zorganizować dwie wystawy. Jedną w BWA, drugą w Galerii Miejskiej. Obie poświęcone wrocławskim twórcom.

·     Po zniesieniu zakazów planujemy zorganizowanie festiwalu „Wrocław Non Stop”. Ma się on odbywać w możliwie wielu przestrzeniach miejskich. Chcemy, żeby w jego trakcie wykorzystany został potencjał wrocławskich artystów oraz żeby angażował przestrzenie osiedlowe – blisko mieszkańców.

·   Wrocławskie instytucje kultury masowo i sprawnie przenoszą swoją aktywność do internetu, budują i znacznie poszerzają ofertę zajęć i usług on-line oraz opłacają pracowników. Wydział Kultury na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację we wrocławskich instytucjach. Jeśli będzie ona wymagała kolejnych interwencji, będziemy wdrażać kolejne działania.

·  Apeluję też do instytucji kultury o wdrażanie własnych programów wspierających wrocławskich artystów, księgarzy, freelancerów. – powiedział prezydent Wrocławia – już dziś planujemy, by Miejska Biblioteka Publiczna będzie kupowała książki z wykorzystaniem lokalnych wydawnictw i hurtowni. Wspólnie z operatorem – Strefą Kultury Wrocław – przy wsparciu Wrocławskiego Domu Literatury zmodyfikujemy Wrocławski Program Wydawniczy, poszerzając grono jego odbiorców.

Dodatkowe działania:

·  Na przełomie lipca i sierpnia, kiedy poznamy wyniki rekrutacji do żłobków miasto podejmie decyzję o utworzeniu dodatkowych miejsc w żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem. To zadanie umożliwi większej liczbie rodziców powrót do pracy. Planujemy utworzyć kilkaset nowych miejsc na semestr 2020/2021.  Planujemy przeznaczyć na ten cel ok. 7 mln zł.

·    Na działania wsparcia rodziny do końca roku przeznaczymy 1,5 mln zł.

·       Rozszerzamy także poradnictwo specjalistyczne i rodzinne (psycholog, pedagog, pomoc prawna, itp.).

·    Miasto deklaruje także, utrzymanie wsparcia finansowe dla wrocławskich szpitali. Oprócz środków na bieżąco przekazywanych w związku z epidemią – już ponad 4 mln zł – w tym roku dodatkowo przekażemy ok. 1,3 mln zł na remonty i zakupy sprzętu medycznego.

Szczegóły „Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej” będą przedstawiane w postaci odpowiednich rozwiązań prawnych – uchwał i zarządzeń. 

Scroll to Top