Zapowiedź sesji plenarnej

W środę 8 lipca rozpoczęła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie debatowali m.in. nad priorytetami niemieckiej prezydencji w Radzie UE oraz trwającymi negocjacjami dotyczącymi wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, a także zagłosują nad reformą sektora transportu drogowego.

Pierwszego dnia sesji odbyła się debata z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat strategii i głównych celów niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Tego samego dnia będzie również debata poświęcona unijnemu budżetowi – posłowie przedstawią swoje stanowisko w sprawie przyszłego finansowania UE i ożywienia gospodarczego przed zaplanowanym na 17 lipca posiedzeniem Rady Europejskiej. Posłowie uczestniczyć będą także w debacie nad rewizją strategii UE w zakresie zdrowia publicznego po COVID-19 z komisarz ds. zdrowia Stellą Kyriakides. Pierwszego dnia sesji posłowie głosowali nad poprawkami do zmienionych przepisów dotyczących delegowania kierowców, czasu odpoczynku kierowców i skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących kabotażu. Nowe przepisy, które zostały tymczasowo uzgodnione z Radą, zostaną uznane za przyjęte, chyba że złożone poprawki zostaną przegłosowane bezwzględną większością głosów (tj. co najmniej 353 głosy).

W czwartek odbędzie się dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji i Rady dotycząca wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego ograniczenie bądź zawieszenie funduszy unijnych w przypadku zagrożenia dla rządów prawa w państwie członkowskim. Ponadto, Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell, przedstawi coroczny raport UE dotyczący przestrzegania praw człowieka na świecie. Tego samego dnia posłowie będą uczestniczyć w debacie o sytuacji europejskich Romów oraz zagłosują nad rezolucją w sprawie sytuacji humanitarnej w Wenezueli.

Ostatniego dnia sesji odbędzie się debata z udziałem komisarz Mariyi Gabriel na temat programu pomocowego dla europejskiego sektora kultury. Posłowie omówią także rolę polityki spójności w walce ze skutkami społeczno-ekonomicznymi pandemii COVID-19. Na trzeci dzień sesji zaplanowano głosowanie nad rezolucją wzywającą do zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej dla pracowników podczas obecnego kryzysu. Ostatniego dnia sesji odbędzie się także głosowanie nad rezolucją w sprawie kontynuacji wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii. W piątek posłowie zagłosują nad rezolucją w sprawie kompleksowego europejskiego podejścia do magazynowania energii.

Scroll to Top