“Złap Deszcz” dogrywka. Można składać wnioski

Mieszkańcy ponownie będą mogli składać wnioski o dotacje w ramach programu Złap DeszczW związku z dużym zainteresowaniem wrocławian oraz narastającym problemem suszy, miasto przeznaczy na dotacje dodatkowe 200 tys. zł. Wydział Wody i Energii ponownie uruchomi nabór wniosków w najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, o godz. 8:00.  

W ramach programu Złap Deszcz wrocławianie mogą ubiegać się o dotację do 5 tys. zł (do 80% kosztów inwestycji) na instalację, która pozwala na efektywne gospodarowanie wodą opadową na terenie swojej posesji. Może to być m.in. ogród deszczowy, mulda chłonna lub podziemny zbiornik na deszczówkę. “Złapana” woda może posłużyć na przykład do pielęgnacji ogródka i terenów zielonych.

– Wrocław, podobnie jak inne polskie miasta, coraz częściej i mocniej odczuwa skutki suszy. Mała ilość opadów w lecie i brak śniegu w zimie powodują, że poziom rzek i wód powierzchniowych stale się obniża. Stąd tak ważne jest, aby zatrzymywać wodę, która – mówiąc kolokwialnie – spada nam z nieba i jest za darmo. Dzięki programowi Złap Deszcz zachęcamy mieszkańców do zatrzymywania i korzystania z deszczówki – mówi Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Wody i Energii.

W obliczu epidemii wnioski będzie można składać na dwa sposoby:
– w Centrach Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 oraz przy pl. Nowy Targ 1
– wysyłając wniosek pocztą na adres Wydziału Wody i Energii (ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław)

Tegoroczna edycja programu Złap Deszcz wystartowała w lutym. W pięć tygodni do Urzędu Miejskiego wpłynęło 145 wniosków. Podpisano 140 umów, tym samym wyczerpując pierwotny, półmilionowy budżet tegorocznej edycji programu.

Przy okazji warto wspomnieć o poradniku przygotowanym przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego – „Katalog dobrych praktyk, zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze zabudowanym”. Przedstawia możliwości zagospodarowania wód opadowych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, obiektach usługowych i sportowych oraz na terenach rekreacyjnych.
Można go pobrać za darmo ze strony: www.slideshare.net/Wroclaw/katalog-dobrychpraktykzlapdeszcz

Scroll to Top