Zwierzęta Sawanny wystawa zwierząt we Wroclavii

Wystawę edukacyjną „Zwierzęta Sawanny”, można oglądać na terenie centrum Wroclavia do 6. października. Na najmłodszych gości centrum czekają także prelekcje edukacyjne o ochronie ginących i zagrożonych gatunków zwierząt prowadzone przez pracowników ZOO Wrocław i Fundacji DODO.

Scroll to Top