Debata w PE w sprawie zamachów na wolność mediów


 
Parlament Europejski zaniepokojony zamachami na wolność mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii

 W demokratycznym społeczeństwie wolne i niezależne media są niezbędne, mówią posłowie, i wzywają Komisję i Radę do zdecydowanej obrony wolności prasy w UE.
Podczas środowej debaty z udziałem komisarz Věry Jourovej i portugalskiej sekretarz stanu Any Pauli Zacarias, większość posłów podkreślała znaczenie wolnych mediów dla demokracji oraz konieczność zagwarantowania im poszanowania dziennikarskiej niezależności, bez politycznej ingerencji. Wezwali Komisję Europejską do intensyfikacji działań na rzecz ochrony tych zasad i powstrzymania bezkarności rządów, które te zasady łamią. Posłowie oczekują też od Rady zakończenia procedur wszczętych wobec Węgier i Polski na mocy artykułu 7. Traktatu. Podczas debaty powtórzono też wezwanie do niezwłocznego zastosowania przez Komisję przepisów dotyczących warunkowości budżetowej. Kilku posłów uznało debatę za politycznie stronniczą oraz pozbawioną wiedzy na temat rzeczywistej sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich i zarzucili innym mówcom nietolerancję wobec poglądów odmiennych od ich własnych. Debatę można obejrzeć tutaj
Kontekst Debata została zorganizowana w związku z obawami o poszanowanie wolności mediów, jakie pojawiły się po odmowie przedłużenia koncesji radiowej węgierskiej stacji Klubrádió, często krytycznej wobec węgierskich władz, propozycji nałożenia w Polsce na media dodatkowych opłat od dochodów z reklam oraz w obliczu coraz częstszych doniesień o politycznych naciskach wywieranych na słoweńskich dziennikarzy i na tamtejsze media. W listopadzie 2020 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wolności mediów i ochrony dziennikarzy w Europie.
Scroll to Top