Dzień Europy upamiętnia rocznicę ogłoszenia planu zjednoczenia europejskiego, znanego jako Deklaracja Schumana od nazwiska prezentującego go ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji, Roberta Schumana. W tym roku przypada 70. rocznica tego wydarzenia.   Plan, przedstawiony przez Roberta Schumana 9 maja 1950 roku w siedzibie francuskiego MSZ przy bulwarze Quai d’Orsay w Paryżu, był tak naprawdę dziełem innego z ojców Europy – Jeana Monneta, szefa francuskiego Urzędu ds. planowania. Politykami kierowała myśl, że wspólna koordynacja produkcji stali i wydobycia węgla pozwoli zapobiec powtórzeniu się w przyszłości konfliktu podobnego do II wojny światowej. Uznano także, że połączenie interesów ekonomicznych może przyczynić się do poprawy standardu życia społeczeństw i stanowić pierwszy krok w kierunku bardziej zjednoczonej Europy.

Scroll to Top