Rusza rekrutacja do szkół podstawowych


16 lutego rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Co zmienia się w naborze na rok 2022/2023?

W pełni elektroniczna i dwuetapowa rekrutacja do szkół podstawowych. Także dodatkowe punkty za aktywny status w programie Nasz Wrocław, gdy staramy się o miejsce w szkole pozaobwodowej – to najważniejsze zmiany w naborze na rok szkolny 2022/2023.


Elektroniczna rekrutacja
Podstawową zmianą w tegorocznym naborze do szkół podstawowych jest  to, że od 2022 r. rekrutacja do tych placówek prowadzona będzie w pełni elektronicznie. System rekrutacji został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej, dzięki temu nie będzie trzeba już składać papierowych wniosków w placówce. Rodzic jednak będzie musiał posiadać aktywny profil zaufany lub e-PUAP. W innym wypadku nie wprowadzi on wniosku w systemie rekrutacyjnym i będzie musiał złożyć go osobiście w placówce.
Instrukcja i video, jak założyć profil zaufany dostępne na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ w zakładce „Profil zaufany”.
Aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław
Dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły podstawowej (pozaobwodowej i integracyjnej) przyznawane będą również za posiadanie (przez przynajmniej jednego rodzica) aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław, który zastąpi dotychczasowe oświadczenie rodzica o rozliczeniu PIT we Wrocławiu za rok 2021 r.
– Z tego kryterium skorzystają rodziny rozliczające PIT we Wrocławiu. Dzięki temu realnie wpływają one na miejski budżet. Chcemy takie działania przy rekrutacji premiować – mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Ubiegając się o miejsce w pozaobwodowej szkole podstawowej, za aktywny status w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać aż  90 pkt – dodaje.
Rekrutacja do szkół podstawowych dwuetapowa
Rodzice, chcący zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w pierwszym etapie (od 16 do 22 lutego br.) muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie do swojej szkoły obwodowej, które podpiszą elektronicznie. Przy czym tu nic się nie zmienia. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w tych placówkach (zgodnie z miejscem zamieszkania).
Jeżeli natomiast rodzice chcą zapisać dziecko do innej, pozaobwodowej placówki, to w dniach 10-14 marca 2022 r. powinni  (w drugim etapie) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Oczywiście uwarunkowane jest to tym, czy dana placówka posiada jeszcze wolne miejsca.
– W drugim etapie wskazuje się maksymalnie trzy placówki, dwie wybrane pozaobwodowe oraz obowiązkowo, jako ostatnią, swoją szkołę obwodową. Pamiętajmy jednak, że kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie nie ma znaczenia. Liczy się wyłącznie liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do szkoły poza swoim obwodem – wyjaśnia Marcin Miedziński.
Rekrutacja do szkół podstawowych rusza 16.02.2022 r. o godz. 12.00.
Więcej na https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/elemento-parents/main.action

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy IData rozpoczęciaData zakończenia
Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej do szkoły obwodowej16.02.202222.02.2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych03.03.2022
Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat03.03.202204.03.2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
07.03.2022
Postępowanie rekrutacyjne do szkół,
które dysponują wolnymi miejscami
Data rozpoczęciaData zakończenia
Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
10.03.202214.03.2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
21.03.2022
Złożenie w systemie ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat21.03.202222.03.2022
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
23.03.2022
Powiadomienie szkoły obwodowej o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkoleniezwłocznie

Skorzystaj z wyszukiwarki wrocławskich szkół obwodowych
Każdy maluch ma zagwarantowane miejsce w swojej obwodowej szkole podstawowej. Jeżeli rodzic nie wie, która to placówka, to taką informację łatwo znajdzie dzięki dedykowanej wyszukiwarce na stronie rekrutacji.
– Na stronie rekrutacji należy kliknąć przycisk „Rekrutacja do szkół podstawowych”, a następnie „Szkoła obwodowa” i pokaże się wyszukiwarka. Wpisując w nią nazwę ulicy, przy której mieszkamy i numer domu lub bloku, wyświetli się nam informacja, która szkoła jest naszą obwodową. Będziemy mogli też przeczytać krótki opis o tej placówce – wyjaśnia Marcin Miedziński.
Przypominamy, że w bieżącym roku zmieniły się obwody 22 szkół podstawowych w mieście.
– Zmiany podyktowane są m.in. dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego na obrzeżach Wrocławia. Wynikają też z wdrożonej w 2017 r. reformy systemu oświaty wydłużającej naukę w szkołach podstawowych do 8 lat, a także wcześniejszej reformy obejmującej obowiązkiem szkolnym dzieci 6- i 7-letnie w klasach pierwszych – wyjaśnia Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Spowodowało to zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i nieadekwatną liczbę miejsc w stosunku do potrzeb – dodaje.
Czym jest program Nasz Wrocław i jak aktywować status podatnika?
Program Nasz Wrocław promuje osoby rozliczające swój podatek dochodowy we Wrocławiu. Dzięki udziałowi w programie można otrzymać darmowe wejściówki do miejskich atrakcji (m.in.: Aquaparku, Zoo i Hydropolis), zniżki u kilkudziesięciu partnerów programu, a także tańsze bilety okresowe MPK oraz miesięczny bilet MPK za 1 zł dla podróżujących po mieście z miesięcznym biletem kolejowym.  
Od tego roku uczestnictwo w nim będzie także kluczowym kryterium w rekrutacji. Dlatego, aby zwiększyć szanse dziecka w rekrutacji do przedszkola lub szkoły podstawowej, wystarczy zarejestrować się do programu Nasz Wrocław oraz aktywować status podatnika.
W pierwszej kolejności należy założyć konto w programie Nasz Wrocław
·    na stronie internetowej programu lub poprzez aplikację mobilną Nasz Wrocław
·        osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41
Następnie aktywować status podatnika
·        elektronicznie lub stacjonarnie (więcej informacji na https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/nasz-wroclaw-jak-przedluzyc-status-podatnika-w-programie-nasz-wroclaw)
Poza Urzędem Miejskim przy ul. Kotlarskiej 41 status podatnika aktywować można również w Miejskich Bibliotekach Publicznych we Wrocławiu przy ul.: Krzywoustego 286, Sztabowej 98, Chociebuskiej 8-10.

Scroll to Top